Januari de toetsmaand

31 jan 20170 Reacties

Afgelopen maand zijn op veel scholen toetsen afgenomen, rapporten meegegeven en gesprekken met ouders gevoerd.

Maak jij je zorgen over de toetsresultaten van je kind?

Word je met sussende woorden gerustgesteld op school, maar blijven de zorgen steeds aanwezig?

Ik haal de zorgen weg door in kaart te brengen waardoor de achterstanden veroorzaakt worden.
Ik leer je kind de vaardigheden die het nodig heeft om vooruitgang te kunnen boeken.

Zijn je zorgen gegrond?

Wanneer je kind voor een toets van het Cito een D (V) of E (VI)score haalt is er ergens een achterstand of een hiaat. Er zal achterhaald moeten worden wat de oorzaak van de onvoldoende score is.

Toets analyse.

Ik maak een analyse van de toets. Ik breng in kaart hoe het komt dat jouw kind een onvoldoende heeft gehaald. Wanneer dit helder is kan er namelijk hulp geboden worden.
Veel kinderen maken in bijvoorbeeld de rekentoets van het Cito steeds dezelfde soort fouten, alle vragen met de klok veroorzaken problemen, geldsommen zijn moeilijk. Wanneer ik dit weet kan er direct ondersteuning geboden worden. Op die manier worden de zwakke punten aangepakt en kan je kind bij de volgende toetsperiode een voldoende scoren.

Wanneer er geen analyse wordt gemaakt kan er geen adequate hulp geboden worden en zal de achterstand steeds verder oplopen.
Kinderen scoren daardoor toets na toets onvoldoende en zullen zich steeds meer onzeker gaan voelen.

Plan van aanpak.

Na de analyse maak ik een plan van aanpak. Daarin staat wat we gaan doen om de achterstand weg te werken. Welke extra ondersteuning je kind gaat krijgen? Hoelang en wanneer die ondersteuning plaats zal vinden. Welke onderdelen je thuis eenvoudig kunt op kunt pakken.

Je wordt op de hoogte gehouden.
Na het maken van duidelijke afspraken bespreken we, om de acht weken, samen de voortgang.

Wanneer er op de bovenstaande manier gewerkt wordt heeft de afname van de toets van het Cito veel goeds gebracht.

Je kind heeft een sprong kunnen maken in zijn/haar ontwikkeling.

Een achterstand is op tijd gesignaleerd, aangepakt en weggewerkt.

Wil je graag professioneel en persoonlijk advies?
Ik houd gratis adviesgesprekken.
Je kunt met je vraag en de toetsgegevens langskomen.
Je kunt een afspraak met me maken via het contactformulier.

Liefs,
Anke

Vond je dit interessant?
Deel gerust.
Mijn volgende mail zal gaan over een voorbeeld uit de praktijk van het Kindertolken.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anke Tragter

Remedial Teaching
Kindertolk
Kindercoaching

Neem contact op

T 0573-256770 / 06-49841642
M mail@anketragter.nl

Gegevens

Dollehoedsdijk 13

7244 RM Barchem